PHÒNG TUYỂN SINH - CÔNG TÁC HỌC SINH

I. Giới thiệu

1. Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng:

   - Quản lý và phát triển công tác hướng nghiệp, tuyển sinh dài hạn.

   - Quản lý và giáo dục toàn diện học sinh.

   - Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

   - Thực hiện chế độ - chính sách, thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh.

   - Công tác chủ nhiệm lớp.

   - Làm cầu nối giữa Nhà trường với PHHS.

2. Nhiệm vụ:

   - Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại phòng.

   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác HN – TS, công tác giáo dục, quản lý học sinh hàng năm.

   - Tổng kết, đánh giá công tác hướng nghiệp, tuyển sinh hàng năm.

   - Tổ chức thực hiện công tác thông tin, quảng bá tuyển sinh.

   - Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học theo quy định.

   - Tổ chức giáo dục đạo đức lối sống, thể chất và nắm bắt tình hình an ninh học sinh.

   - Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện học sinh.

   - Phối hợp với Đoàn trường trong công tác quản lý, giáo dục thanh niên.

   - Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ của học sinh.

   - Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động ngoại khóa.

   - Thực hiện giải quyết chế độ - chính sách, quyền lợi, nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh.

   - Kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết công tác GVCN.

   - Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội CMHS.

   - Quản lý công tác nội trú và ngoại trú của học sinh.

   - Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do Nhà trường giao.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Sơ đồ tổ chức

0001.jpg

 

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TT

Tên đơn vị/ cá nhân

Chức vụ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Nguyễn Hải Thanh

Trưởng phòng

[email protected]

0914.930.671

2

Võ Minh Thuận

Phó Trưởng phòng

[email protected]

0909.119.880

3

Lê Hoàng Tuấn

Nhân viên

[email protected]

0393.971.365

4

Lương Thanh Phương Uyên

Nhân viên

[email protected]

0908.098.692

5

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên

[email protected]

0764.291.936

6

Phan Thanh Trí

Nhân viên

[email protected]

094.8888.381

IV. HÌNH ẢNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG

TẬP THỂ PHÒNG TS-CTHS THAM GIA HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG 20/11/2019

lAt7MKLz.png

 

TẬP THỂ PHÒNG TS-CTHS THAM GIA HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG 20/11/2020

20191120_081251.jpg

 

THAM DỰ HỌP MẶT NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10) VÀ QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3)

03

 

CYYV5t

 

ĐOÀN THANH NIÊN PHỐI HỢP VỚI P.TS-CTHS TỔ CHỨC CHO CÁC EM HỌC SINH THAM GIA HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG MÙNG 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH

04

ĐOÀN THANH NIÊN PHỐI HỢP P.TS-CTHS TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM GIA HỘI THAO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ TP.HCM NĂM 2020

02

tuyensinh Lúc: 22:02:43 30/08/2021 0