QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT HỌC SINH THÁNG 4/2021

tuyensinh Lúc: 14:25:04 27/05/2021 285

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈM TẢI XEM
QĐ số 250 kỷ luật học sinh (cảnh cáo lần 2)_0001.pdf
QĐ số 251 kỷ luật học sinh (cảnh cáo)_0001.pdf
QĐ số 252 kỷ luật học sinh (Khiển trách)_0001.pdf
QĐ số 253 kỷ luật học sinh (Buộc thôi học)_0001.pdf