Hoạt Động Tư Vấn, Hướng Nghiệp cho học sinh lớp 9 trường THCS Hoàng Quốc Việt và THCS Phạm Hữu Lầu, Quận 7

Ngày 10/01/2020 vừa qua, Phòng Tuyển sinh - Công tác học sinh của Trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh đã tham gia tư vấn, hướng nghiệp cho phụ huynh và các em học sinh khối lớp 9 trường THCS Hoàng Quốc Việt và trường THCS Phạm Hữu Lầu, Quận 7, TP.HCM. Đồng thời, thông tin về các chương trình đào tạo liên thông, liên kết để nâng cao kiến thức cho học sinh sau tốt nghiệp đến hoặc giới thiệu việc làm phù hợp để tham gia thị trường lao động cho phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ hơn về con đường học nghề.20200111_075352.jpg 20200111_075421.jpg 20200111_080708.jpg 20200111_080717.jpg 20200111_080740.jpg 20200111_080832.jpg 20200111_080922.jpg20200111_081058.jpg 20200111_081133.jpg 20200111_081202.jpg 20200111_081221.jpg 20200111_082152.jpg 20200111_082157.jpg 20200111_083518.jpg 20200111_083737.jpg

tuyensinh Lúc: 14:38:32 13/01/2020 443