Bảng điểm danh chiều ngày 13/5/2020

tuyensinh Lúc: 16:06:34 13/05/2020 35

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
20200513103545ĐD-KHOA-CƠ-KHÍ.xlsx
Xem
20200513103545ĐD-KHOA-Điện--TKTT.xlsx
Xem
20200513103545ĐD-KHOA-KINH-TẾ.xlsx
Xem
20200513103545ĐD-KHOA-TĐH---CNTT.xlsx
Xem