Bảng điểm danh chiều ngày 08/01/2020

Bảng điểm danh chiều ngày 08/01/2020

tuyensinh : 08-01-2020 75

File đính kèm

20200108124820ĐD-KHOA-Cơ-khí.xlsx 08-01-2020 Xem
20200108124820ĐD-KHOA-TĐH-CNTT.xlsx 08-01-2020 Xem
20200108124820ĐD-KHOA-Điện-TKTT.xlsx 08-01-2020 Xem
20200108124820ĐD--KHOA-KINH-TẾ.xlsx 08-01-2020 Xem