Bảng điểm danh chiều ngày 01/6/2020

tuyensinh Lúc: 17:20:11 01/06/2020 30

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
20200601105545ĐD-KHOA-CƠ-KHÍ.xlsx
Xem
20200601105545ĐD-KHOA-Điện--TKTT.xlsx
Xem
20200601105545ĐD-KHOA-KINH-TẾ.xlsx
Xem
20200601105545ĐD-KHOA-TĐH---CNTT.xlsx
Xem