Hoạt động "Về nguồn, tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng” cho học sinh tại căn cứ Núi Minh Đạm

Ngày 22/12/2019, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức “Về nguồn, tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng”, giáo dục truyền thống cách mạng cho các em học sinh tại Khu căn cứ Núi Minh Đạm. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức cho các em tham gia các hoạt động trò chơi vận động Teambuiding, tắm biển, giao lưu văn nghệ học sinh tại biển Long Hải.

_MG_1030-Copy.jpg

_MG_1038-Copy.jpg

_MG_1044-Copy.jpg

_MG_1048-Copy.jpg

_MG_1066-Copy.jpg

_MG_1081-Copy.jpg

_MG_1082-Copy.jpg

_MG_1089-Copy.jpg

_MG_1097-Copy.jpg

_MG_1099-Copy.jpg

_MG_1104-Copy.jpg

 

 

_MG_1120-Copy.jpg

_MG_1125-Copy.jpg

_MG_1126-Copy.jpg

_MG_1128-Copy.jpg

_MG_1139-Copy.jpg

 

 

 

_MG_1159-Copy.jpg

_MG_1162-Copy.jpg

tuyensinh Lúc: 8:42:05 26/12/2019 319