Bảng điểm danh ngày 29/5/2020

tuyensinh Lúc: 17:27:11 29/05/2020 24

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
20200526050329ĐD-KHOA-CƠ-KHÍ.xlsx
Xem
20200526050329ĐD-KHOA-Điện--TKTT.xlsx
Xem
20200526050329ĐD-KHOA-KINH-TẾ.xlsx
Xem
20200526050329ĐD-KHOA-TĐH---CNTT.xlsx
Xem