Bảng điểm danh ngày 21/5/2020

tuyensinh Lúc: 9:59:04 22/05/2020 29

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
20200520055256ĐD-KHOA-CƠ-KHÍ.xlsx
Xem
20200520055256ĐD-KHOA-Điện--TKTT.xlsx
Xem
20200520055256ĐD-KHOA-KINH-TẾ.xlsx
Xem
20200520055256ĐD-KHOA-TĐH---CNTT.xlsx
Xem