THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH
Điện thoại:(028) 3.8730.194 - (028) 3.8733.624 - FAX: (028) 3.8733.624
Hotline Tư vấn tuyển sinh: 094.995.9944
E-Mail: tuyensinh@nhct.edu.vn - nguyenhuucanh@nhct.edu.vn